Sejmiki Wielkiego Ksie̦stwa Litewskigo Xvi Xviii W Ustrój I Funkcjonowanie Sejmik Trocki